WEDSTRIJD REGELEMENTEN


Wedstrijd reglement Clubkampioenschap Matchplay

Wedstrijd reglement Clubkampioenschap Matchplay


Dit reglement is een aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement. Daar waar het aanvullend reglement in strijd is met het algemeen reglement, is het aanvullend reglement van toepassing. Wedstrijdreglement aanvulling: 1) De wedstrijd wordt gespeeld in 2 verschillende categorieën: a) De kampioenschappen uit de handicapcategorie 1 en 2 wordt gespeeld van de back tees, zonder handicap verrekening. b) De kampioenschappen heren uit de handicapcategorie 3 t/m 5 wordt gespeeld van de medal tees, zonder handicap verrekening ' c)

Voor deelname aan de kampioenschappen geldt voor alle categorieën dat een actieve handicap verplicht is. 2) Indien het aantal inschrijvingen daar aanleiding voor geeft worden er voorrondes gespeeld. De voorrondes worden gespeeld: Op een onderling tussen de deelnemers afgesproken dag en tijdstip. De uitslag wordt doorgegeven door de spelers aan de wedstrijdleiding. Uiterlijk op de vrijdag uiterlijk 12.00 uur voorafgaand aan het kampioenschap. 3) Spelers die zich voor deze kampioenschappen inschrijven dienen beschikbaar te zijn op zowel de dagen van de wedstrijd alsmede op de dagen waarop de voorrondes worden gespeeld. 4) De inschrijving staat open voor leden ouder dan 16 jaar gerekend op de dag dat het kampioenschap begint. Jeugdleden (jonger dan 16 jaar) mogen deelnemen aan het clubkampioenschappen, indien zij op basis van de afspraken in het jeugd integratieplan hiervoor in aanmerking komen. 5) Het toernooi wordt gespeeld volgens vaste schema's die zijn gebaseerd op een macht van het getal twee, afhankelijk van het aantal deelnemers en ronden. Als het aantal deelnemers geen macht van twee vormt, krijgt een aantal spelers een bye. Men spreekt van een bye als een speler vrij loot en zonder te spelen naar de volgende ronde gaat bij gebrek aan een tegenstander. 6) Alle deelnemers worden geplaatst op grond van hun handicap. Byes worden het eerst gegeven aan de deelnemers met het laagste plaatsingsgetal. Als de handicap tussen de datum van inschrijving en de speeldatum verandert dan wordt er gespeeld volgens de op de speeldatum geldende handicap. Dit heeft geen consequenties voor de plaatsing in het wedstrijdschema. Weco 7) Een deelnemer gaat automatisch door naar de volgende ronde indien zijn tegenstander afwezig is of te laat komt. 8) De speler die in het wedstrijdschema boven zijn tegenstander staat heeft de eer op de eerste tee. Indien een partij na de vastgestelde ronde eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een sudden death play off, beginnend op hole 1. 9) In de wedstrijden voor handicapcategorie 1 en 2 is een handicart niet toegestaan. In de wedstrijden voor handicapcategorie 3 t/m 5 is dit wel toegestaan. Indien een speler gebruik wil maken van een handicart‚ dient hij/zij dit bij de inschrijving te vermelden. Men dient wel in het bezit te zijn van een handicartpas. 10) Vanaf de halve finales zijn caddies toegestaan.


Wedstrijd reglement Strokeplay Kampioenschappen

Wedstrijd reglement Strokeplay Kampioenschappen


Dit reglement is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijdreglement. Daar waar het Aanvullend Reglement in strijd is met het Algemeen Reglement, is het Aanvullend Reglement van toepassing.

Wedstrijdreglement aanvulling:

1) De wedstrijd wordt gespeeld in 2 categorieën:

a)    Het kampioenschap voor dames en heren open categorie. Deze categorie staat open voor spelers uit de handicap categorieën 1 t/m 3. Deze wedstrijden worden gespeeld door de dames van de blauwe tees en door de heren van de witte tees, zonder handicap verrekening over 54 holes; t.w. 1 x 18 en 1 x 9 holes vanaf hole 1 op zaterdag en 1 x 9 holes vanaf hole10 en 1 x 18 holes op zondag.     

b)    Een categoriekampioenschap voor dames en heren handícapcategoríe 3 - 5. De wedstrijd wordt gespeeld door de dames van de rode tees en door de heren van de gele tees, met handicapverrekeníng over 36 holes, t.w. 1 x 18 holes op zaterdag en 1 x 18 holes op zondag.

2) Voor deelname aan de kampioenschappen geldt voor alle categorieën dat een actieve handicap verplicht is.

3) De winnaar van het clubkampioenschap is de speler/ speelster met het minst aantal bruto slagen over 54 holes.

De categorie 3 – 5 winnaar zijn de spelers met het minst aantal netto slagen over 36 holes.

4) Deelnemers moeten beide dagen beschikbaar zijn.

5) De inschrijving staat open voor leden ouder dan 16 jaar gerekend op de dag dat het kampioenschap begint. Jeugdleden (jonger dan 16 jaar) mogen deelnemen aan het clubkampioenschappen, indien zij op basis van de afspraken in het jeugd integratieplan hiervoor in aanmerking komen.

6) In beginsel wordt elke ronde gestart vanaf de 1° tee. Bij grote deelname kan hier door de wedstrijdleiding vanaf geweken worden.

7)In categorie a (de officiële kampioenschappen) is een handicart niet toegestaan. In de categorieën b is dit wel toegestaan. Indien een speler gebruik wil maken van een handicart, dient hij/zij dit bij de inschrijving te vermelden. Men dient wel in het bezit te zijn van een handicartpas.

8) Caddies zijn niet toegestaan.

9) Kampioenschap: de indeling voor zaterdag vindt plaats op basis van handicap en voor de 18 holes ronde op zondag op basis van de resultaten van zaterdag. Bij de 9 holes ronde op zondag wordt er gestart in omgekeerde volgorde.

Categoriekampioenschap: de indeling voor zaterdag vindt plaats op basis van handicap en voor zondag op basis van de resultaten van zaterdag. Op zondag wordt er gestart in omgekeerde volgorde.

10) Als er meerdere spelers gelijk eindigen op de 1e plaats, vindt een "sudden death play off” plaats om de kampioen te bepalen. De play off wordt gespeeld op hole 10 en hole 18, zolang dat nodig is.

11) Met uitzondering van de 9 holes wedstrijd voor handicap categorie 1 en 2 zijn alle kaarten qualifying. Iedereen speelt voor het kampioenschap alle rondes met dezelfde handicap als waar het toernooi mee wordt gestart. De handicap veranderingen zullen pas later worden verwerkt.


Foursome Kampioenschappen

Foursome Kampioenschappen


Dit reglement is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijdreglement. Daar waar het Aanvullend Reglement in strijd is met het Algemeen Reglement, is het Aanvullend Reglement van toepassing.

Wedstrijdreglement aanvulling:

1)     De spelvorm is Foursomes.

2)     Dames spelen van de rode tees; heren spelen van gele tees.

3)     Indien het aantal inschrijvingen daar aanleiding voor geeft, worden er voorrondes gespeeld.

De voorrondes worden gespeeld:

*     Op een onderling tussen de deelnemers afgesproken dag en tijdstip. De uitslag wordt doorgegeven door de spelers aan de wedstrijdleiding vrijdag voor het kampioenschap uiterlijk 12.00 uur.

4) De inschrijving staat open voor leden ouder dan 16 jaar gerekend op de dag dat het kampioenschap begint. jeugdleden (jonger dan 16 jaar) mogen deelnemen aan het clubkampioenschappen, indien zij op basis van de afspraken in het jeugd integratieplan hiervoor in aanmerking komen. De wedstrijd staat open voor zowel heren-dames-, als gemengde koppels. Voor deelname aan de wedstrijd is een actieve handicap verplicht.

5) Het toernooi wordt gespeeld volgens vaste schema's die zijn gebaseerd op een macht van het getal twee, afhankelijk van het aantal deelnemers en ronden. Als het aantal deelnemers geen macht van twee vormt, krijgt een aantal koppels een bye. Men spreekt van een bye als een koppel vrij loot en zonder te spelen naar de volgende ronde gaat bij gebrek aan een tegenstander.

6) Handicapbepaling: De som van beide playing handicaps gedeeld door 2 met afronding naar boven. Alle koppels worden geplaatst op grond van deze handicap. Byes worden het eerst gegeven aan de koppels met het laagste plaatsingsgetal. Een koppel gaat automatisch door naar de volgende ronde indien zijn tegenstander afwezig is of te laat komt.

7) De handicapverrekening tussen koppels is 3/4. Het verschil in playing handicaps tussen de koppels in een wedstrijd wordt verdeeld over een evenredig aantal holes. Hierbij geldt dat de slagen gegeven worden op de holes met de laagste stroke index. Als de gezamenlijke handicap tussen de datum van inschrijving en de speeldatum verandert dan wordt er gespeeld volgens de op de speeldatum geldende handicap. Dit heeft geen consequenties voor de plaatsing in het wedstrijdschema.

8) Het koppel dat in het wedstrijdschema boven hun tegenstander staat heeft de eer op de eerste tee. Indien een partij na de vastgestelde ronde eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een sudden death play off, beginnend op hole 1. Eventueel te verrekenen slagen treden hierbij opnieuw in werking als ware het een nieuwe wedstrijd.

9) Alle deelnemers dienen zich persoonlijk en uiterlijk 30 minuten voor aanvang van zijn of haar wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

10) Vanaf de halve finales zijn caddies toegestaan.

11) Indien een speler gebruik wil maken van een handicart, dient hij/zij dit bij inschrijving te vermelden. Men dient wel in het bezit te zijn van een handicartpas. De medespeler mag niet zonder meer meerijden.


Algemene Wedstrijdregels

Algemene Wedstrijdregels


Algemeen wedstrijdreglement

 

Het algemene wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die door de commissies van de Westfriese Golfclub (WFGC) en/of de Stichting Golfbaan Westwoud georganiseerd worden.

De deelname aan deze wedstrijden, georganiseerd door de commissies, is uitsluitend voorbehouden aan WFGC-leden tenzij het anders is aangegeven in de wedstrijdbeschrijving.

Het inschrijfgeld voor deelname aan een wedstrijd wordt door de organiserende commissie vastgesteld en staat bij elke wedstrijd aangegeven.

Het minimaal aantal deelnemers is tien (10), bij minder dan tien aanmeldingen wordt de wedstrijd mogelijk afgelast.

Elke speler die zich inschrijft en deelneemt aan wedstrijden wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen. De commissie welke de wedstrijden organiseert, beslist bij eventuele geschillen.

De deelname aan qualifying WFGC-wedstrijden is uitsluitend mogelijk met een actieve WHS handicap en deelnemers moeten in bezit zijn van een Golf Service Number (GSN) (geldig vanaf 01-01-2023). De minimaal/maximaal vereiste handicap wordt in de wedstrijdagenda en het digitale wedstrijd registratie systeem (EGolf4U of anderszins) vermeld.

Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voor de wedstrijddag of -tijd de code “oranje” of “rood” afgeeft, kan de wedstrijd door de wedstrijdleiding ingekort of op een andere  datum en/of tijdstip gepland worden. Indien dit niet mogelijk is, vervalt de wedstrijd. Zie ook https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/extreme-hitte-en-golf-wedstrijden.

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals die zijn gepubliceerd in de "Rules of Golf" , goedgekeurd door:

-     The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.

-     De Nederlandse Golf Federatie

-     Plaatselijke regels zoals gepubliceerd op de scorekaart en op de website van de    club

-     Aanvullende Plaatselijke Regels zoals gepubliceerd op het mededelingenbord

Bij overtreding van deze regels, het tonen van ongewenst gedrag zoals verbale of fysieke intimidatie tegenover medewerkers (balie-, baan-, en/of horecamedewerkers) en vrijwilligers (marshal, wedstrijdleiding, -commissie) van de WFGC en/of onsportief gedrag jegens andere spelers, kan de wedstrijdleiding sancties (zie sanctiebeleid WFGC) opleggen.

 

1.      Tijdens de wedstrijden dienen alle deelnemers de geldende golfregels en etiquette zorgvuldig in acht te nemen en tevens een goede speelsnelheid aan te houden. Als richtlijn geldt dat een flight van drie spelers over 18 holes ongeveer 4 uur en 15 minuten mag doen, een over 9 holes maximaal 2 uur en 10 minuten.

2.      De commissie heeft de bevoegdheid om een wedstrijd af te gelasten, te staken of te onderbreken (bijvoorbeeld bij zeer extreme en/of gevaarlijke weersomstandigheden).
Indien de wedstrijdleiding besluit een reeds gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de baan geïnformeerd. In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag. Reeds afgemaakte ronden mogen worden geregistreerd als Qualífying score voor de WHS Handicap, indien er minimaal 9 van 18 holes gespeeld zijn.

3.      Direct na afloop van een wedstrijd voeren de deelnemers de scorekaart in het digitale wedstrijd registratie systeem in.  In het geval dat een wedstrijd, om welke reden dan ook, niet wordt uitgespeeld, dient de scorekaart te worden ingevoerd in het digitale wedstrijd registratie systeem en dient de wedstrijdleiding te worden geïnformeerd over de reden van staken. De commissie beslist verder over de verwerking (“justified quit or not “).

4.      De marker dient de score van de speler te accorderen aan de hand van de e-mail verkregen uit Egolf4u. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan de wedstrijdleiding de score goedkeuren, maar dan blijft de marker gehouden de score te controleren in de uitslag die gepubliceerd wordt in Egolf4u of anderszins en de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur,  te informeren bij onjuistheden. De wedstrijdleiding kan dan, na nader onderzoek, besluiten de uitslag te wijzigen.

5.      In geval van een "No Return" om andere redenen dan bedoeld in Regel  5.7a volgt diskwalificatie van de deelnemer voor de desbetreffende wedstrijd.

6.      Bij gelijk resultaat in een wedstrijd met handicap verrekening (uitgezonderd bij matchplay) wint degene met het beste nettoresultaat/Stablefordscore over de laatste 9, respectievelijk de laatste 6,  3  holes en uiteindelijk de laatste hole. De laatste hole kan hole 9 of 18 zijn in geval van een 9-holes wedstrijd, maar het is altijd hole 18 bij een 18-holes wedstrijd. In alle gevallen is dit onafhankelijk van de hole waar men is gestart omdat in het geval van vergelijking de stroke index (SI) van de betreffende holes gelijk moet zijn. Wanneer het resultaat dan nog gelijk is, neemt de wedstrijdleiding een beslissing.  

7.      Tijdens wedstrijden mag men alleen een handicart gebruiken indien de gebruiker bij inschrijving in het bezit is van een geldige handicart-gebruikerskaart. De commissie kan hierop een uitzondering maken, maar de deelnemer speelt dan altijd mee buiten mededinging.

8.    Afhankelijk van hun handicap kiezen de spelers (tijdens de inschrijving) de tee van welke gedurende de wedstrijd afgeslagen wordt. Voor heren staan alle vijf tees (wit, geel, blauw, rood, oranje) en voor dames vier tees (geel, blauw, rood, oranje) ter beschikking. Uitzonderingen zijn mogelijk als dit door de wedstrijdcommissie voor een bepaalde wedstrijd is vastgelegd.

9.      In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding. Bij eventuele geschillen beslist de wedstríjdcommíssie op basis van het sanctiebeleid‚ indien nodig in overleg met de handicap & regelcommissie.

 

 

 

 


Clubkampioenschap mixed matchplay


Dit reglement is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijdreglement. Daar waar het Aanvullend Reglement in strijd is met het Algemeen Reglement, is het Aanvullend Reglement van toepassing.

Wedstrijdreglement aanvulling:

1) De spelvorm is Mixed Foursomes en de wedstrijden worden gespeeld van de medal tees.

2) Indien het aantal inschrijvingen daar aanleiding voor geeft worden op zaterdag voorafgaand aan het weekend van het kampioenschap voorrondes gespeeld. Spelers die voor deze kampioenschappen inschrijven dienen dan ook beschikbaar te zijn op betreffende data.

3) De inschrijving staat open voor leden ouder dan 16 jaar gerekend op de dag dat het kampioenschap begint. Jeugdleden (jonger dan 16 jaar) mogen deelnemen aan het clubkampioenschappen, indien zij op basis van de afspraken in het jeugd integratieplan hiervoor in aanmerking komen. Combinaties van echtparen, duurzaam samenwonenden of ouder kind zijn van inschrijving uitgesloten. Voor deelname aan de wedstrijd is een actieve handicap verplicht.

4) Het toernooi wordt gespeeld volgens vaste schema's die zijn gebaseerd op een macht van het getal twee, afhankelìjk van het aantal deelnemers en ronden. Als het aantal deelnemers geen macht van twee vormt, krijgt een aantal koppels een bye. Men spreekt van een bye als een koppel vrij loot en zonder te spelen naar de volgende ronde gaat bij gebrek aan een tegenstander.

5) Handicapbepaling: De som van beide playing handicaps gedeeld door 2 met afronding naar boven. Alle koppels worden geplaatst op grond van deze handicap. Byes worden het eerst gegeven aan de koppels met het laagste plaatsingsgetal. Een koppel gaat automatisch door naar de volgende ronde indien zijn tegenstander afwezig is of te laat komt.

6 De handicapverrekening ( het verschil in playing handicap tussen de koppels in een wedstrijd. Dit verschil in aantal slagen wordt verdeeld over een evenredig aantal holes, waarbij geldt dat de slagen gegeven worden op de holes met de laagste stroke index. Dus als het verschil in playing handicap 5 slagen is, krijgt het koppel met de hoogste playing handicap 1 slag extra op de holes met stroke index 1 tot en met 5. ) tussen de koppels in een partij is 3/4. Mocht de gezamenlijke handicap tussen de datum van inschrijving en de speeldatum veranderen dan wordt er gespeeld volgens de op de speeldatum geldende handicap. Een en ander heeft geen consequenties voor de plaatsing in het wedstrijdschema.

7) Het koppel dat in het wedstrijdschema boven hun tegenstander staat heeft de eer op de eerste tee. Indien een partij na de vastgestelde ronde eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een sudden death play off, beginnend op hole 1. Eventueel te verrekenen slagen treden hierbij opnieuw in werking als ware het een nieuwe wedstrijd.

8) In het finale weekend spelen de overgebleven 16 koppels volgens een afvalsysteem, waarbij aangetekend dat de wedstrijd om de 3° en 4° plaats verplicht gespeeld moet worden. ( Eventueel kan deze wedstrijd over 9 holes gespeeld worden, als beide koppels daar mee instemmen )

9) Alle deelnemers dienen zich persoonlijk en uiterlijk 30 minuten voor aanvang van zijn of haar wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

10) Vanaf de halve finales zijn caddies toegestaan.


11) Indien een speler gebruik wil maken van een handicart, dient hij/zij dit bij inschrijving te vermelden. Men dient wel in het bezit te zijn van een handicartpas. De medespeler mag niet zonder meer meerijden.