COMMISSIES
Marshalcommissie


De marshals van de West-Friese Golfclub dragen graag bij aan het spelplezier van leden en gasten. Deze gastheren zorgen dat de bedrijfsdagen, verenigingswedstrijden en andere toernooien in goede banen worden geleid.

Bij de afslag wordt soms geattendeerd op de etiquette. Ook is een van de taken het controleren van lidmaatschap en staan zij raad en daad ter zijde indien nodig.

Gezien er dagelijks marshals in de baan zijn heet de commissie nieuwe leden graag welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de caddiemaster.

 

Peter Kleuters            voorzitter         06-22374081

Cees Bakker               secretaris        06-15066452
Handicap en Regelcommissie


De handicap en regelcommissie bespreekt onder andere de ontwikkelingen in de

regelgeving, specifieke regelsituaties die zich op onze baan voordoen, vragen van

leden en de organisatie van regelexamens. Daarnaast heeft de commissie

regelmatige overleg met de baancommissie.

Wat betreft de handicapregistratie is de commissie verantwoordelijk voor:

• Het toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de Exacte en

Playing (Club) Handicaps van alle clubleden volgens de regels van het WHS

handicapsysteem. Hieronder valt ook de jaarlijkse handicapaanpassing en

het zorgdragen dat de handicap van leden in overeenstemming is met de

werkelijke speelsterkte

• Het voorlichten aan de leden inzake alle regels welke betrekking hebben op

de verkrijging en de berekening van de Handicap

• Het bepalen van de Stroke Index

• Het adviseren inzake de lay-out van de Scorekaart

Voor wat betreft de regeltechnische zaken is de commissie verantwoordelijk voor

het:

• Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie.

• Namens de NGF afnemen van regelexamens.

• Publiceren van uitleg m.b.t golfregels, veel voorkomende

situaties/problemen met de golfregels en veranderingen in de golfregels

• Oplossen van regelproblemen die zich bij verenigingswedstrijden hebben

voorgedaan, of die door leden zijn voorgelegd (na eventuele ruggespraak

met de Regiocommissaris en/of de NGF)

• Geven van richtlijnen aan de wedstrijd organiserende commissies en

toezien op de naleving van de eisen betreffende Qualifying Wedstrijden

• Vaststellen of er sprake is van Qualifying condities

• Vaststellen van Local Rules

• Adviseren van de wedstrijdorganiserende commissies inzake bijzondere

voorvallen bij wedstrijden met betrekking tot de golfregels

• Adviseren aan de baancommissie inzake regeltechnische gevolgen van

baanaanpassingen

• Vaststellen na overleg met de baancommissie van droppingzones,

markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, gele, witte en

blauwe paaltjes

• Contacten onderhouden met de Regiocommissaris en de NGF

 

Leden van de Handicap & Regel commissie:

 

Dirk Jan de Roo (voorzitter) 0651623711

Dick Biesheuvel 0651086024

Monique den Nieuwenboer 0655346894

Bob Verkaik 0619786696

Wiebe Landkroon 0615013153