HANDICAP EN REGEL TOELICHTING


Handicap en Golfregels 2021

Handicap en Golfregels 2021


Nieuwe golfregels vanaf 1 maart 2021

 

Op 1 Maart 2021 wordt in Nederland het Wereld Handicap Systeem(WHS) ingevoerd.

Aanleiding is om wereldwijd één en hetzelfde handicap systeem te gebruiken; we gebruiken immers ook wereldwijd dezelfde spelregels in golf. Het World Handicap System (WHS) vervangt het huidige EGA-systeem dat we gebruiken. In Nederland stappen we op 1 maart 2021 over. Maar net als nu zal de computer het werk doen. Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap van iedere golfer uit. En als een speler na invoering van het WHS een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe handicap van deze golfer uit. Je kan je handicap altijd zien in de app GOLF.NL.

Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap

Je hoeft niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS te weten: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste acht prestaties in je laatste twintig qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap.

Bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap hoger zijn dan de laatste EGA-handicap

Op de dag dat het Wereld Handicap Systeem wordt ingevoerd, 1 maart 2021, krijgt iedere speler een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het World Handicap System is toegepast op zijn of haar scores in het EGA-tijdperk. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap. Na de invoering van het WHS zal een deel van de spelers een hogere handicap hebben dan voor de invoering.

Eén ding wordt wel anders zodra het WHS is ingevoerd. Als je na de ronde je score invoert, dan laat de app zien wat je provisionele handicap is. Dat is in 90 procent van de gevallen ook je nieuwe handicap. Maar pas de volgende ochtend toont de app je definitieve nieuwe handicap.

Dat komt omdat er ‘s nacht een handicapcorrectie wordt uitgevoerd – dat heet de PCC. Er wordt dan gekeken naar alle scores die zijn ingeleverd op de baan waar jij een wedstrijd/qualifying ronde hebt gespeeld. Soms speelt een baan moeilijker dan normaal, bijvoorbeeld door het weer of door de set-up. In dat geval is jouw qualifying score misschien beter dan normaal en dan wordt je provisionele handicap in de nacht gecorrigeerd. De mogelijke handicapaanpassing in de nacht, de PCC, gebeurt automatisch, op de app zie je ’s ochtends je definitieve nieuwe handicap.

Transitie naar WHS (16 december 2020 tot 4 januari 2021)

  • In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.
  • Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
  • Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2021.

 

Vanaf 4 januari 2021 zie je op je digitale NGF-pas in de app GOLF.NL je te verwachten WHS-handicap en je (bestaande) EFA handicap. Vanaf 4 januari kan je de  achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd. Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA als de WHS-handicap.

Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden (tot eind februari worden de bestaande handicaptabellen gebruikt).

De oude EGA-handicap verdwijnt op 1 Maart 2021 en is dan niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Clubwedstrijden

Voor de berekening van de uitslag van Stablefordwedstrijden blijft net als nu het aantal Stablefordpunten bepalend. Ook bij strokeplaywedstrijden blijft de bruto/netto score bepalend voor de uitslag. Het enige dat verandert, is het aantal slagen dat een speler meekrijgt op basis van de nieuwe handicaptabellen. Dat heet dan “Baanhandicap” in plaats van Playing handicap.

Lees meer over het WHS op GOLF.NL

Meer weten over het Wereld Handicap Systeem? Ga dan naar golf.nl/whs.

Handicap & Regelcommissie