Marshalcommissie

Wat doet de marshal bij de club en voor wie ??

Wij als Marshal worden weleens gezien als de politieman/vrouw of boze boeman van onze club. Niets van dit alles is waar, wij zijn er niet voor onszelf maar voor ALLE leden van onze zo mooie golfclub.

Zelf zijn wij enthousiaste golfers en zien het als taak om ons steentje bij te dragen aan het spelplezier van onze leden én gasten die komen om op onze golfbaan te spelen.

Onze club heeft veel vrijwilligers en met al deze mensen samen zorgen wij er voor dat het er fraai uit ziet op onze baan, dat de wedstrijden in goede banen worden geleid en dat de competities volgens de regels worden gespeeld.

Heel belangrijk is het dat de etiquette in de baan wordt gehandhaafd om zo iedereen het spelplezier dat men aan het golfen wil beleven ook kan beleven.

Controle op het lidmaatschap moet helaas worden uitgevoerd zodat er geen “illegale” spelers/speelsters in de baan lopen.

Ook kan het voorkomen dat de flights in elkaar dreigen te lopen (vooral bij een 4 bal/2 bal) en als er dan niet wordt door gezwaaid kan de marshal er bij worden geroepen om het in goede banen te leiden.

Gelukkig komen veel “gasten” op onze baan spelen en onze taak is het dan ook om deze mensen indien nodig te begeleiden in de baan.

Het is jammer, maar wij moeten nogal eens personen aan spreken die om welke reden dan ook menen dat zij zich niet aan de regels hoeven te houden en moeten wij soms corrigerend optreden.

Wij zien onze taak meer als gastheer/vrouw maar soms ook als handhaver van de regels.

Wij doen dit uit naam van al onze leden en proberen voor iedereen een behulpzaam persoon te zijn die de leden met raad en daad ter zijde staat en die er niet op uit is om het spelplezier van onze leden/gasten te bederven.

Iedereen wil toch graag door lopen tijdens het spel en hopen dat de ballmarks worden gerepareerd op de greens en de divots worden terug gelegd na een slag van de fairway.

Als iedereen zich dit bewust is dan is het voor ons als marshal ook prettig om als UW marshal ons werk voor de club te doen.

Helaas zijn er veel uren die moeten worden ingevuld om ons werk naar behoren te kunnen doen en wij kunnen daarom nog ENKELE MARSHALS gebruiken.

Daarom ook een oproep aan iedereen die denkt dat hij/zij een steentje wil bijdragen en als marshal onze groep wil komen versterken.

Opgave als kandidaat marshal kan bij elke marshal worden gedaan of via email of telefoon.

Peter Kleuters 06-22374081 pkleuters48@gmail.com
Cees Bakker 06-15066452 cees.bakker@ziggo.nl

 

Schroom niet en meld je aan; zowel dames als heren zijn van harte welkom.

Mvg Cees Bakker
secretaris marshalgroep
Het dagelijks bestuur van de marshalgroep is als volgt verdeeld:

Voorzitter Peter Kleuters
Penningmeester Jan Jonker
Secretaris/fourier Cees Bakker
Lid Wilfred Achthoven
Rob Ekelmans
Don Gerretsen
Hennie Honig
Bart van der Kruijs
Huub Koppes
Ed Mosselman
Jan v.d. Neut
Cees Oole
Ted Vermeulen
Jaap Reus
Jacques van Rooij
Peter Voordenberg
Daan Schram
Siem Siemensma
Ted Vermeulen
Dick Visser
Bob van Vuurden


fallback

Baanstatus

Baan open

Driving range open

Trolley’s toegestaan

Buggy’s toegestaan

Wintergreens

Qualifying

X

Stimp