CBA

Vanaf 1 Januari 2012 is de CSA vervangen door de CBA (Computed Buffer Adjustment).

Het doel van de CBA-berekening is om het effect op de handicap van een score die onder niet normale omstandigheden (bijv. heftige weersomstandigheden, baanomstandigheden, etc.) tot stand is gekomen te corrigeren naar wat het effect geweest zou zijn als de omstandigheden wel normaal geweest zouden zijn.

De CBA moet worden toegepast bij:
1. Een Qualifying Wedstrijd over 18 holes.
2. Er minimaal 10 deelnemers (was voorheen 15) aan de wedstrijd zijn uit categorie 1-4
3. De deelnemers moeten een actieve handicap hebben.
4. De CBA geldt ook voor categorie 5.

De CBA correctie vindt plaats door de gehele bufferzone voor de individuele speler te verschuiven afhankelijk van de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden.
Indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht, dan zal de bufferzone opwaarts (naar rechts) verschuiven, maximaal 1 punt.
Indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht, dan zal de bufferzone neerwaarts (naar links) verschuiven, tot -4 punten. Zie het onderstaande schema.

Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Bij een CBA van -1 treedt een neerwaartse verschuiving (voor Handicap Categorie 3) op, waardoor een score van een speler van 32 Stablefordpunten in de buffer valt. Zijn Exact Handicap wordt niet verhoogd.
De bufferzone is, bij CBA -1, 32-35 Stablefordpunten, terwijl deze normaal gesproken 33-36 Stablefordpunten is.
De handicap van een andere deelnemer in dezelfde wedstrijd uit Handicap Categorie 3 zal bij een score van 36 punten bij een CBA van -1 met 0.3 worden verlaagd.
Als in een andere wedstrijd een speler uit Handicap Categorie 3 bij een CBA van +1, 37 Stablefordpunten heeft gescoord, dan wordt zijn handicap niet aangepast. Zijn score is immers in de bufferzone. De bufferzone is opwaarts verschoven.
Een andere deelnemer uit Handicap Categorie 3 die in dezelfde wedstrijd bij een CBA van +1, 33 Stablefordpunten heeft gescoord, ontvangt een verhoging van zijn handicap met 0.1, vanwege de verschuiving van de bufferzone.

Op de pagina CBA tabellen vind u de tabellen waarin u het effect van de CBA voor uw handicapcategorie kunt opzoeken.


fallback

Baanstatus

Baan open

Driving range open

Trolley’s toegestaan

Buggy’s toegestaan

Wintergreens

Qualifying

X

Stimp