De meest overtreden golfregels

1. Advies vragen of geven (Regel 8-1).

Iedereen kent wel de vragen “Wat sloeg jij?” en “Kan jij zien wat ik fout doe?”, of de goedbedoelde opmerkingen “je moet niet zo opkijken!” en “je moet je clubblad iets meer openzetten als je uit de bunker slaat!”

Advies vragen of geven: in beide gevallen probeert men het aantal slagen te beperken. Bij strokeplay krijgt degene aan wie advies wordt gevraagd natuurlijk ook twee strafslagen op het moment dat hij de vraag beantwoordt en daardoor advies geeft. De speler die in matchplay het eerst deze regel overtreedt, verliest de hole.

 

2. Niet de juiste procedure volgen bij het ontwijken van belemmering door een vast obstakel, GUR, tijdelijk water of een molshoop e.d.(abnormale terreinomstandigheden).

Zodra een speler besluit een van de bovengenoemde belemmeringen te ontwijken, moet hij eerst het “dichtstbijzijnde punt zonder belemmering” bepalen (zie Definitie). Vervolgens moet hij de bal droppen binnen één stoklengte van dat punt.

Meestal wordt nagelaten eerst het bovengenoemde punt te bepalen. Volgt de speler niet de juiste procedure, dan kan hij een straf oplopen omdat hij speelt van een verkeerde plaats.

 

3. Verbeteren van de ligging van de bal of de ruimte voor de voorgenomen swing (Regel 13-2).

We kennen allemaal het voetje op een tak of de struik achter een been, zodat een moeilijk of niet speelbare bal plotseling wel speelbaar is. Of het platdrukken van het gras achter de bal. Deze actie scheelt vaak een slag, zeker als je de daardoor opgelopen strafslagen niet meetelt.

 

4. Identificeren van een bal zonder de marker of tegenstander te informeren of zonder de ligplaats eerst te merken (Regel 12-2).

Het is niet voor niets dat de speler zijn marker of tegenstander moet waarschuwen zodat zij, indien zij dat zouden willen, de gelegenheid hebben toe te kijken of alles wel correct gaat. Indien de voorgeschreven handelwijze niet wordt gevold of de bal onnodig wordt opgenomen krijgt de speler één strafslag.

 

5. De bal ligt in een waterhindernis en wordt vervolgens op een foute plaats gedropt.

In plaats van het punt waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste, wordt vaak de plaats waar de bal ongeveer in het water ligt als referentiepunt gebruikt om de bal te droppen. Vaak wordt een bal ergens op de kant gedropt, ter hoogte van de plaats waar de bal ongeveer in het water ligt. Vooral bij de laterale waterhindernissen kan dit een aanzienlijk lengtevoordeel opleveren. Je speelt dan echter wel van een verkeerde plaats (twee strafslagen!), maar dikwijls is er bovendien sprake van een “Serious Breach” (ernstige overtreding) zodat de speler moet worden gediskwalificeerd.

 

6. Niet uitholen van korte putts tijdens een strokeplaywedstrijd (Regel 3-2).

Dit is eigenlijk de meest merkwaardige, maar wel ernstige overtreding, die helaas zeer regelmatig voorkomt. Het gaat veel te ver om deze overtreding af te doen met de opmerking “Hoor eens even, ik speel wel voor mijn plezier…!”. Het plezier in het spel wordt natuurlijk nooit bedorven door de korte putts gewoon in de hole te slaan. De speler die weigert zijn plezier in het spel te laten vergallen door het missen van korte putts, verdient maar één straf: diskwalificatie.

 

7. Afspraak om de golfregels niet na te leven (Regel 1-3).

Wanneer iedereen in alle eerlijkheid eens bij zichzelf te rade gaat, zal hij al snel tot de conclusie komen dat hij lang niet altijd heeft gereageerd op een door een tegenstander of mede-competitor begane overtreding. Zolang u niets zegt, hoeft er nog niet direct sprake te zijn van een afspraak de regels niet na te leven. Zodra u echter door een opmerking te kennen geeft dat volgens u de ander iets fout doet, moet u de consequentie daarvan aanvaarden dat de strafslagen ook daadwerkelijk worden genoteerd. In het geval uw mede-competitor niet uitholet op een green en u noteert zonder iets te zeggen toch een score voor hem, dan bestaat er wel degelijk een (stilzwijgende) afspraak om een regel niet na te leven en behoort u beiden te worden gediskwalificeerd (Decision 1-3/6).

H&Rcie Oktober 2012


fallback

Baanstatus

Baan open

Driving range open

Trolley’s toegestaan

Buggy’s toegestaan

Wintergreens

Qualifying

X

Stimp