Afstandsmeters

De Plaatselijke Regel voor afstandsmeters en de meest gestelde vragen

Afgelopen maand is bekend geworden dat het in 2014 is toegestaan om afstandsmeters bij
nationale wedstrijden en tijdens de competitie te gebruiken.
Ook bij de Westfriese Golfclub is met ingang van 1 januari 2014 het gebruik van afstandsmeters
(dus alleen afstand!) toegestaan d.m.v. een Plaatselijke Regel. De tekst van deze Plaatselijke Regel luidt:

“Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten”. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter. Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan:
Diskwalificatie op grond van Regel 14-3″.

In dit (NGF) artikel zullen wij ingaan op de meestgestelde vragen, om golfers meer duidelijkheid
te geven over het gebruik van afstandsmeters.

 

Welke instrumenten zijn toegestaan om afstanden te meten?

De kans is groot dat u vanaf 1 januari 2014 een laser in uw golftas hebt of een GPS-horloge draagt.U mag tijdens een ronde (wedstrijd, vriendschappelijk of Qualifying kaart) apparatuur gebruiken die alleen afstanden kan meten.

Als een instrument ook andere metingen mogelijk kan maken, zoals hoogteverschil, temperatuur of windsnelheid, dan mag u dit instrument niet gebruiken. Zelfs niet, indien u deze functies heeft uitgeschakeld of niet hebt gebruikt tijdens het meten van een afstand.

 

Is het mogelijk om een lijst van goedgekeurde afstandsmeters op te stellen?

Graag willen wij alle golfers van de juiste informatie voorzien. Het is helaas niet mogelijk om een lijst van goedgekeurde afstandsmeters op te stellen, omdat een dergelijke lijst nooit compleet en juist kan zijn.

Specificaties van elektronische instrumenten zijn aan voortdurende wijziging onderhevig, niet alleen door iedere nieuwe productintroductie, maar ook door de mogelijkheid zelf functies te installeren (apps).

 

Waar moet u op letten bij het gebruik van een afstandsmeter?

De speler is ervoor verantwoordelijk dat hij een afstandsmeter gebruikt die aan de eisen voldoet. We adviseren daarom elke speler die een afstandsmeter wil gebruiken op de volgende zaken te letten:

Bij Lasers mag u geen slope edition gebruiken – deze meet en verwerkt namelijk de hoogteverschillen in de berekeningen. Voor GPS-systemen is het eveneens van belang om te controleren of het instrument alleen afstand kan meten en geen verboden functies bevat.

Dit geldt eveneens voor trolleys met GPS-systemen. Als een instrument een functie kent om advies te geven over uw clubkeuze, dan mag u een dergelijk instrument niet gebruiken als afstandsmeter. Een afstandsmeter mag u vertellen dat het 140 meter tot de vlag is, maar niet dat u een ijzer-7 moet slaan. Het bijhouden van scores, gemiste fairways en geslagen afstanden is natuurlijk wel toegestaan.

Een laatste groep instrumenten die ook over GPS-applicaties beschikt, is smartphones. DE NGF zal het gebruik van smartphones als afstandsmeter tijdens NGF-wedstrijden en de NGF Competitie niet toestaan. Deze keuze is gemaakt om het gevaar van overtreding of dilemma’s voor de marker/tegenstander bij het gebruik van smartphones zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Overtreding van de Plaatselijke Regel voor afstandsmeters

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extrafunctie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/’slope’/gradient kan meten, is niet toegestaan,
zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok
voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Noot 3: Voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter,
wordt verwezen naar: (Clubreglement, het wedstrijdreglement, etc).

Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan:
Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.


fallback

Baanstatus

Baan open

Driving range open

Trolley’s toegestaan

Buggy’s toegestaan

Wintergreens

Qualifying

X

Stimp