Qualifying kaarten

 

 

 

De ins en outs van Qualifying kaarten

Definitie
Een “Qualifying Kaart” is een op speeldatum en tijd geregistreerde scorekaart die een speler kan aanmaken/verkrijgen bij een Club of bij een door de NGF of Club daartoe aangewezen instantie. Een score, na voorafgaande registratie, gemaakt onder “Qualifying  Condities” en met een Qualifying Kaart is een Qualifying score voor spelers in de Handicap Categorie 2 t/m 5. De spelvorm bij het spelen met een Qualifying Kaart is Stableford.

De Procedure
Met ingang 2015 is de procedure rond Qualifying kaarten aangepast.

Aanmelden
Door middel van het Online Golf Systeem (OGS) kunnen leden zowel online als via de bekende kiosk in het clubhuis aangeven dat zij een Q kaart willen spelen. Er wordt geen sticker meer geprint die op de kaart moet worden geplakt en er kan dus een gewone scorekaart worden gebruikt. Indien u op een andere (Nederlandse of Buitenlandse) baan een Q kaart wil spelen dient u zich daar te melden en de daar geldende procedure te volgen.

Invoeren van de score
Na afloop van de ronde tekent u uw kaart en zorgt ervoor dat ook de naam van de marker, zijn lidcode en zijn handtekening op de Qualifying kaart worden genoteerd. Vervolgens kan men de score invoeren via de kiosk of online (bijvoorbeeld thuis). Voor het invoeren van de score van een Q kaart gespeeld op de eigen club heeft men 7 dagen de tijd; heeft u op een andere (Nederlandse of Buitenlandse) baan een Q kaart gespeeld dan moet u die score binnen 14 dagen invoeren. Een buitenlandse Q kaart moet altijd fysiek worden ingeleverd op de homecourse!

Bewaren en overleggen
De speler is moet de Q kaart minimaal 1 jaar de kaart bewaren voor een  mogelijke controle door de Handicap & Regelcommissie. U bent dan verplicht de kaart te tonen indien de Handicap & Regelcommissie daarom verzoekt. Maandelijks zullen er steekproefsgewijs een aantal scorekaarten door de H&R cie worden opgevraagd ter controle. Indien u  (kopie/scan van) een opgevraagde scorekaart niet binnen 10 dagen aan de  H&R cie overlegd, zal de score als No Return worden behandeld. Gevolg is dat de handicap zal worden verhoogd.

Geen WFGC  lid
Alleen niet-leden van de Westfriese Golfclub kunnen bij de caddiemaster voorafgaand aan hun ronde een gele sticker halen die vervolgens op de scorekaart moet worden geplakt. Daarmee wordt deze een Qualifying kaart. Na afloop van de ronde voeren niet-leden de Qualifying Kaart in op het systeem van hun home-course.

Feiten en Fabels van de Qualifying kaart

Als ik een Qualifying kaart heb aangemaakt en niet zo goed heb gespeeld lever ik mijn kaart niet in.
Fabel!  Het systeem zal aan de handicap autoriteit aangeven dat de kaart niet is ingeleverd. Na 7 resp. 14 dagen zal uw Q kaart als No-Return worden geregistreerd en gaat uw handicap omhoog.

Als ik op een andere baan in Nederland een officiële (NGF) wedstrijd heb gespeeld telt de score daarvan niet mee voor mijn handicapregistratie.
Fabel!  De NGF geeft alle scores van officiële wedstrijden door aan de home-clubs van deelnemers die ze op haar beurt verwerken in de handicapregistratie. Bij andere organisaties die officiële wedstrijden organiseren kan de handicap & regelcommissie uw kaart opvragen. U moet uw handicap dus aanpassen en deze opgeven bij inschrijving van wedstrijden. Het systeem wordt (met vertraging) automatisch bijgewerkt.

Als mijn handicap is veranderd als gevolg van een goede of slechte score moet ik dat melden bij de inschrijving van een volgende wedstrijd, ook al is de kaart nog niet in het handicap registratie systeem verwerkt.
Feit! U bent zelf verantwoordelijk voor het spelen vanaf de juiste handicap. Als het systeem nog niet is bijgewerkt moet u de wedstrijdleiding van de juiste  handicapgegevens voorzien.

Buitenlandse Qualifying kaarten
Vanaf 1 januari 2015 komen buitenlandse Qualifying Kaarten uit EGA-landen in aanmerking voor het veranderen van een handicap. De Europese Golf Associatie (EGA) heeft, mede op verzoek van de NGF, besloten dit toe te staan. Tot nu toe mochten alleen kaarten uit buitenlandse wedstrijden voor handicapdoeleinden worden verwerkt.

Voor het accepteren van deze kaarten gelden de volgende voorwaarden:

• de speler moet in het bezit zijn van een EGA handicap Categorie 2 t/m 5 (hcp 4,5-36.0);
• de ronde moet zijn gespeeld op een baan/club die lid is van een buitenlandse Federatie die is
• aangesloten bij de Europese Golf Associatie;
• de baan moet officieel zijn gemeten en een officiële course en slope rating hebben;
• de marker moet minimaal in het bezit zijn van een EGA Clubhandicap 54;
• de spelvorm moet individueel Stableford, Individueel Strokeplay of individueel tegen Par zijn;
• de baan moet Qualifying zijn en dit moet op de kaart kenbaar zijn gemaakt door de baan.
• de kaart moet volledig ingevuld zijn en voorzien de handtekeningen van speler en marker.

Bovenstaande gegevens moet de handicapcommissie controleren na ontvangst van de ingeleverde Qualifying Kaart.

De speler is verplicht zijn kaart (fysiek of een kopie ervan) in te leveren bij zijn Home Club. De buitenlandse club of baan waar de score is gemaakt, kan door middel van bijvoorbeeld een stempel of sticker aangeven dat de baan Qualifying is op het moment van spelen. Als de speler de scorekaartgegevens ook digitaal invoert, dan moet hij de volgende gegevens invoeren:
• Naam speler
• Datum
• Land(alleen EGA-landen)
• Starttijd
• Naam baan
• 9 of 18 holes
• Naam lus(sen)
• Totaal aantal Stablefordpunten
• Kleur Tee
Hier onder treft u de lijst van EGA-landen waar spelers een buitenlandse Qualifying Kaart kunnen spelen aan. NB. Voor het verkrijgen van een EGA Handicap mogen alleen Nederlandse Qualifying Scores worden  geaccepteerd!

Lijst EGA-landen:

Albanië, Andorra,  Armenië, Azerbeidzjan, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland,  Schotland,  Servië,  Slovenië,  Slowakije,  Spanje,  Tsjechië,  Turkije,  Wales,  Zweden, Zwitserland,


fallback

Baanstatus

Baan open

Driving range open

Trolley’s toegestaan

Buggy’s toegestaan

Wintergreens

Qualifying

X

Stimp