Secretariaat & Administratie

Het secretariaat vervult een belangrijke rol binnen de “Westfriese Golfclub” en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. U vindt ons in het clubhuis direct naast de golfshop.
  • Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen, verzoeken wij u dit schriftelijk te doen en wel voor 1 december voorafgaande aan het nieuwe seizoen dat altijd begint op 1 januari.
  • Nieuwe leden kunnen ons om hulp vragen over diverse zaken m.b.t. de vereniging.
  • Na ontvangst van de contributie vragen wij uw NGF- pas aan en krijgt u deze met de taslabel aan het begin van ieder nieuw seizoen.
  • Wij zijn per mail bereikbaar op secretariaat@wfgc.nl

 

Administratie Stichting Golfbaan Westwoud
De administratie heeft de verantwoording voor het administratief verwerken van alle activiteiten van de Stichting. Tevens worden hier alle personeelszaken gecoördineerd en bewaakt. Het obligatiehoudersregister valt onder beheer van de administratie en 1 x per jaar zal vanuit de administratie de contributie in rekening worden gebracht bij de leden van de Westfriese Golfclub. U vindt ons in het clubhuis direct naast de golfshop.


fallback

Baanstatus

Baan open
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Driving range open Ja

Handicarts toegestaan
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Wintergreens Nee

Qualifying Ja

Stimp 10