Marshal

Marshal in de baan

Taken en bevoegdheden van de marshal:

1. Algemeen
De marshal treedt op namens het bestuur van de Stichting en ontleent daaraan zijn gezag. Een marshal is in de eerste plaats gastheer/gastvrouw. De marshal verricht zijn of haar werkzaamheden op correcte en hoffelijke wijze. De aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd door de gebruikers van de golfaccommodatie. Bij niet naleving van regels en/of aanwijzingen van de marshal wordt dit gemeld aan de secretaris/bestuur en vermeld in het logboek. Wanneer zich incidenten voordoen zal het bestuur via de secretaris worden geïnformeerd en de betreffende marshal zal over de afhandeling op de hoogte worden gesteld. Een belangrijke taak van de marshal is de naleving van de etiquetteregels en de doorstroming in de baan.
2. Taak van de marshal
De marshal heeft tot taak toe te zien op naleving van de regels m.b.t. het gebruik van de baan om:

 • De doorstroming te bevorderen en wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen
 • Te verhinderen dat personen zich zonder toestemming op de baan bevinden
 • De veiligheid van de spelers en toeschouwers op de baan te bevorderen
 • Schade aan de baan te voorkomen

 

3. Bevoegdheden van de marshal 
De marshal is geen strenge politieagent door de baan, maar is aangesteld om tijdens drukke perioden het golfplezier van alle gebruikers te bevorderen. De marshal treedt op als gastheer/gastvrouw van leden en gastspelers, maar mag corrigerend (= vriendelijk verzoeken)optreden indien de situatie dit noodzakelijk maakt. Leden en gasten dienen deze aanwijzingen op te volgen. Spelers die ongeoorloofd op de baan aanwezig zijn mogen ‘dwingend’ maar op een correcte wijze verzocht worden de baan te verlaten. De marshal heeft het recht om drie- of vierballen te formeren of te splitsen.
4. Aandachtspunten van de marshal

 • Controle op jaartags en greenfeelabels
 • Controle gebruik van driving-range ballen in de baan
 • Kledingvoorschriften
 • Bezit en het juiste gebruik van pitchfork
 • Snelheid door de baan
 • Gedrag op en rond de green en bunkers(o.a. geen buggy of trolley tussen green en bunker)
 • Het terugplaatsen van divots
 • Maximale flight-grootte: 4 personen

 


fallback

Baanstatus

Baan open
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Driving range open Ja

Handicarts toegestaan
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Wintergreens Nee

Qualifying Ja

Stimp 10