Local Rules

Plaatselijke regels Golfbaan Westwoud


Buiten de baan:

  • Tijdens het spelen van de holes 1 en 10 t/m 18: over of in de sloot die de baan begrenst, tenzij anders aangegeven.
  • Tijdens het spelen van de holes 2 t/m 9: de overkant van de sloot die de baan begrenst, tenzij anders aangegeven.


Grond in bewerking:

  • Wordt aangegeven door witte lijnen of blauwe palen.
  • In geval van belemmering door GUR, gemarkeerd door blauwe paaltjes, is de speler VERPLICHT deze te ontwijken in overeenstemming met Regel 25-1b.


Obstakels:

  • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering, MAG de speler deze ontwijken volgens Regel 24-2b.
  • Boomspiegels bedekt met houtsnippers zijn een integraal deel van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.


Per ongeluk bewogen bal(marker) op de green:

  • Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmarker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of één van beide caddies wordt bewogen.
  • De bewogen bal of balmarker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3, 20-1.


Aanvullende plaatselijke regel:

Raadpleeg eerst het publicatiebord voor aanvullende plaatselijke regels. Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

  • Strokeplay: twee strafslagen
  • Matchplay: verlies van de hole

fallback

Baanstatus

Baan open
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Driving range open Ja

Handicarts toegestaan
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Wintergreens Nee

Qualifying Ja

Stimp 10