Lid worden

De Westfriese Golfclub (WFGC) heeft verschillende lidmaatschappen. Het lidmaatschapstarief bestaat altijd uit twee onderdelen:

  • de clubcontributie en
  • de speelrechtbijdrage.

 

Wilt u zich aanmelden, vul dan bijgaand formulier in, klik hier.

Of indien u meer informatie wenst, neem dan contact op via telefoonnummer 0228-563128 of per mail: secretariaat@wfgc.nl

Wij zijn u graag van dienst!

 

Clubcontributie

De clubcontributie is inclusief het NGF-lidmaatschap en bedraagt voor alle lidmaatschappen €55,00 per persoon. Jeugdleden en studenten, leeftijd tot 21 jaar en/of in het bezit van een geldige studentenkaart, krijgen 50% korting en betalen slechts € 27,50. Het clublidmaatschap is het gehele kalenderjaar geldig, ongeacht de periode waarvoor u speelrecht heeft. Dat betekent dat de Westfriese Golfclub het hele jaar uw handicapregistratie verzorgt. Bovendien ontvangt u 10 maal het Golfjournaal en bent u een jaar lang tijdens het golfen WA-verzekerd.

Speelrechtbijdrage

Het speelrecht kan op verzoek per kwartaal worden voldaan, echter alleen na toestemming van het bestuur en middels automatische incasso. De hoogte van de speelrechtbijdrage is afhankelijk van het soort lidmaatschap. Er zijn drie hoofdgroepen:

  • lidmaatschap met obligatie
  • lidmaatschap zonder obligatie
  • aspirantlidmaatschap

 

Lidmaatschap met obligatie

Voor meer informatie over de aanschaf van een obligatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Speelrecht kalenderjaar

Privé obligatiehouder € 1.025,-
Zakelijk obligatiehouder met
1 speelrecht € 1.025,-
2 speelrechten € 2.050,-

 

Lidmaatschap zonder obligatie
U kunt ook lid worden zonder een obligatie aan te schaffen. In dat geval is het speelrecht hoger, maar u kunt er voor kiezen om slechts een deel van het jaar te spelen. Uiteraard is het speelrecht dan ook lager.

Speelrecht kalenderjaar

Volwassene € 1.125,-
Jeugd tot 21 jaar, waarvan minimaal één ouder lid is € 105,-
Overige jeugd/student (*) € 195,-

 

Speelrecht april t/m oktober

Volwassene € 845,-


(*) leeftijd tot 21 jaar en/of in het bezit van een geldige studentenkaart.

 

Aspirantlidmaatschap

Voor de beginnende golfer is er het aspirantlidmaatschap met de volgende voorwaarden:

  • kan beginnen op de 1ste van elke maand;
  • alleen in combinatie met een lespakket bij één van de clubpro’s;
  • kan slechts éénmaal afgesloten worden.

 

Speelrecht 12 maanden

Volwassene € 800,-
Jeugd/student (*) € 156,-

 

Speelrecht 3 maanden

Volwassene € 320,-
Jeugd/student (*) € 64,-

 

(*) leeftijd tot 21 jaar en/of in het bezit van een geldige studentenkaart.


fallback

Baanstatus

Baan open
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Driving range open Ja

Handicarts toegestaan
1 - 9 Ja
10 - 18 Ja

Wintergreens Nee

Qualifying Ja

Stimp 8